• Baleni

    Baleni

    Սովետական դասական գրող Շահեն Թաթիկյանի «Բալենի» վեպի հիման վրա նկարահանված համանուն հեռուստանովելը բաղկացած է 32 մասից։ Սերիալի գործողությունները տեղափոխված են մեր օրեր՝ հաշվի առնելով ներկայիս իրականությունը, մտածողությունը և կյանքի ռիթմը: Գլխավոր թեման հայ ընտանիքի ամրության պահպանումն է:

    Page 4 of 4

     Home  TV Series  TV Shows  News Videos  Video Blog  Music Videos  Audio Video  Online Movies  Multfilmer  Live Radio  TV Online  Havatk Music  Anekdotner  Contact