• (3 votes)

  • Եթե նոր պատերազմ լինի, Ադրբեջանը պետք է ճեղքի ռուս խաղաղապահների ստորաբաժանումները. Բաբայան

  • ***

  • Rate this item
    Read 50 times

    Latest from ArthurMerojax

    COMMENTS
  •