FOLLOW US    

 • «Նժդեհին հերոս համարում ենք մեր ժողովրդի, պետության ցեղասպանության պրոցեսը կանգնեցնելու ջանքի համար»


  (3 votes)

  Rate this item
  Read 48 times
   
   
   
  Recommended for You

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LATEST WORLD NEWS

   Home  TV Series  TV Shows  News Videos  Video Blog  Music Videos  Audio Video  Online Movies  Multfilmer  Live Radio  TV Online  Havatk Music  Anekdotner  Contact

  FOLLOW US